Finanzkalender

Finanzkalender

FINANZKALENDER

Geschäftsjahr 2022

12. Mai 2022

Finanzbericht zum ersten Quartal 2022

11. - 13. Mai 2022

HAIB Stockpicker Summit 2022

27. Mai 2022

Bond Reporting Q1 2022

21. Juni 2022

Hauptversammlung

11. August 2022

Finanzbericht zum Halbjahr 2022

29. August 2022

Bond Reporting Q2 2022

19. - 21. September 2022

Berenberg and Goldman Sachs German Conference

10. November 2022

Finanzbericht zum dritten Quartal 2022

29. November 2022

Bond Reporting Q3 2022

28. - 30. November 2022

Deutsches Eigenkapitalforum 2022

5. - 8. Dezember 2022

Berenberg European Conference 2022